Регистри

 

 

ВАШАТА СИГУРНОСТ Е НАШАТА МИСИЯ

 

 

Всеки Член на Асоциацията на счетоводните къщи в България /АСКБ/ има право:

 

  • Да участва в дейността на Асоциацията и в работата на Общото Събрание;
  • Да бъде избран в нейните Органи;
  • Да бъде информиран за дейността на Асоциацията;
  • Да се ползва от имуществото на Асоциацията и от резултатите на дейността й.

 

Всеки Член на Асоциацията на счетоводните къщи в България е длъжен:

 

  • Да внася редовно членският си внос;
  • Да спазва Устава;
  • Да работи за постигане целите на Асоциацията и за издигане на нейния обществен авторитет.

Къде бихте търсили счетоводни къщи?


 
Интернет

 
Вестници

 
Познати

 
Други