Членство

 

 

ВАШАТА СИГУРНОСТ Е НАШАТА МИСИЯ

 

 

Защо да станете Член на Асоциацията на счетоводните къщи в България!

 

Като наш Член Вие получавате:

 

  • Сигурност и доверие;
  • Съдействие във всяко Ваше решение;
  • Коректно партньорство;
  • Защита на Вашите интереси;
  • Подкрепа и взаимодействие;
  • Защита на Вашия бизнес;
  • Качествено и отговорно обслужване;
  • Уважение и авторитет.

 

Членуването в Асоциацията е доброволно. Член на нашата Асоциация може да бъде само лице, което е регистрирано по Търговския Закон и по предмет на дейност извършва счетоводно обслужване и съставяне на годишни финансови отчети на предприятия.

 

 

Къде бихте търсили счетоводни къщи?


 
Интернет

 
Вестници

 
Познати

 
Други