Управителен съвет

 

 

ВАШАТА СИГУРНОСТ Е НАШАТА МИСИЯ

 

 

Управителния съвет представлява и управлява Асоциацията на счетоводните къщи в България /АСКБ/, като неговата компетентност и задължения са:

 

  • Приемане на вътрешни актове;
  • Приемане и изключване Членове на Асоциацията;
  • Вземане на решения за откриване и закриване на клонове;
  • Разпореждане с имуществото на Асоциацията;
  • Определяне целите и предмета на дейност;
  • Подготовка на проект за бюджет;
  • Определяне адреса на управление;
  • Определяне на препоръчителни минимални цени за качествено и отговорно счетоводно обслужване.

 

 

Председател на Управителния Съвет на АСКБ

Емил Попов

e-mail: epopov@askb.bg

Къде бихте търсили счетоводни къщи?


 
Интернет

 
Вестници

 
Познати

 
Други