Устав

 

 

ВАШАТА СИГУРНОСТ Е НАШАТА МИСИЯ

 

 

Устава на Асоциацията на счетоводните къщи в България /АСКБ/ е приет от Общото събрание на 09 юни 2004 г. в град София. Асоциацията е доброволна национална неправителствена организация, в която могат да членуват само лица, регистрирани по Търговският закон, които по предмет на дейност и фактически извършват счетоводно обслужване и съставяне на годишни финансови отчети.

Асоциацията поставя минимални критерии за професионални задължения и отговорности, които всеки член декларира че поема към своите клиенти.

 

 

За да се запознаете с целия Устав, моля натиснете тук

Къде бихте търсили счетоводни къщи?


 
Интернет

 
Вестници

 
Познати

 
Други