Цели

 

 

ВАШАТА СИГУРНОСТ Е НАШАТА МИСИЯ

 

 

Асоциацията поставя минимални критерии за професионални задължения и отговорности, които всеки член декларира че поема към своите клиенти и партньори.

 

Целите на Асоциацията на счетоводните къщи в България /АСКБ/ са:

 

  • Да се грижи за авторитета на Вашите счетоводни къщи;
  • Да издига доверието във Вас сред всички стопански субекти в бизнеса;
  • Да утвърждава високи стандарти за качествено и отговорно счетоводно обслужване;
  • Да съдейства за постигане на справедливи пазарни цени на счетоводните услуги, отговарящи на качеството и отговорността, с които се извършват;
  • Да възпрепятства нелоялната конкуренция в бранша;
  • Да работи за най-добрата за своите Членове и техните клиенти нормативна уредба, регулираща дейността в бранша.

Къде бихте търсили счетоводни къщи?


 
Интернет

 
Вестници

 
Познати

 
Други