Условия за членство

 

 

ВАШАТА СИГУРНОСТ Е НАШАТА МИСИЯ

 

 

Асоциацията на счетоводните къщи в България /АСКБ/ поставя минимални критерии за професионални задължения и отговорности, които всеки Член декларира че поема към своите клиенти.

 

За да станете наш Член трябва да отговаряте на следните условия:

 

  • Да представите писма за потвърждение, че извършвате счетоводно обслужване и съставяне на годишни финансови отчети най-малко за 5 клиента;
  • Да представите годишния си финансов отчет за предходната финансова година, с аналитично представяне на приходите от "счетоводни услуги", "независим финансов одит" и "данъчни консултации";
  • Да представите актуално състояние от съдебната си регистрация по Търговския закон, издадено не по-рано от три месеца преди представянето му;
  • Да платите членския внос;
  • Да декларирате че приемате Устава и определените в него професионални задължения и отговорности към клиентите.

 

Ако искате да станете наш Член, моля изпратете Вашата заявка тук

 

 

За повече информация:

 

Асоциация на счетоводните къщи в България /АСКБ/

Тел: +359 2 812 06

e-mail: info@askb.bg

 

 

 


Счетоводство - експертният сайт

Къде бихте търсили счетоводни къщи?


 
Интернет

 
Вестници

 
Познати

 
Други