За нас

 

 

ВАШАТА СИГУРНОСТ Е НАШАТА МИСИЯ

 

Асоциацията на счетоводните къщи в България /АСКБ/ предлага на Вас и Вашите партньори повече възможности за защита, взаимодействие и подкрепа за Вашият бизнес. Асоциацията поставя минимални критерии и стандарти за качествено и отговорно счетоводно обслужване на клиентите, към които всеки настоящ и бъдещ член поема ангажимента да се придържа. Ние възпрепятстваме нелоялната конкуренция в бизнеса. Ние разрешаваме спорове, възникнали в следствие на конфликт на интереси. Нашата мисия е да издигаме Вашият авторитет и доверието във Вас като коректни професионалисти пред Вашите партньори и потенциални клиенти. Асоциацията на счетоводните къщи в България работи за възможно най-добрата за членовете си и техните клиенти нормативна уредба, регулираща дейността в бранша. Нашата цел е да съдействаме за постигане на справедливи пазарни цени на счетоводните услуги, съобразно качеството и отговорността, с които се извършват.

 

 

 

Препоръчваме ви:

Счетоводен портал

Безплатна програма за фактуриране

Счетоводна къща Kreston BulMar

Обучение по счетоводство

Къде бихте търсили счетоводни къщи?


 
Интернет

 
Вестници

 
Познати

 
Други